เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / โทเธมา (Tothema®)
โดย :
ทบทวนบทความโดย :
โทเธมา (Tothema®)

Headliner: What is Tothema® ?
Tags: Gluconate ferreux, Manganèse gluconate , Cuivre gluconate
Brand name:No review available
Generic name: Tothema®

ข้อมูลเบื้องต้น
ยาโทตตีมา (Tothema®) ใช้ทำอะไร
ยาโทตตีมา (Tothema®) คือยาเสริมธาตุเหล็กทดแทน แนะนำเพื่อใช้รักษาภาวะเลือดจางเหตุขาดธาตุเหล็ก

ยาโทตตีมา (Tothema®) ควรรับประทานอย่างไร
ใช้สำหรับรับประทาน ซึ่งตัวยามีลักษณะเป็นหลอดแก้วหรือพลาสติก รับประทานโดยการนำยาผสมกับน้ำหวานหรือเครื่องดื่มต่างๆ อาจรับประทานก่อนมื้ออาหาร และควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกระเพาะอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร

ยาโทตตีมา (Tothema®) ควรเก็บรักษาอย่างไร
ยาโทตตีมา (Tothema®) ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ห่างจากแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาโทตตีมา (Tothema®) ไว้ภายในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็งเพราะอาจทำให้ตัวยาเสียหาย ยาโทตตีมา (Tothema®) อาจมีหลายยี่ห้อและวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ควรตรวจสอบหรือสอบถามจากเภสัชกรเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของยาแต่ละยี่ห้ออยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรเทยาโทตตีมา (Tothema®) ภายในห้องน้ำ ชักโครกหรือท่อระบายน้ำ และควรทิ้งยาที่หมดอายุแล้วทันที หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดยาหมดอายุเพิ่มเติม ควรปรึกษาเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน
สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ยาโทตตีมา (Tothema®)
การดื่มชาจำนวนมากอาจยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก ควรเพิ่มซูโครสปริมาณ 3 กรัม ลงใช้ปริมาณอาหารที่รับประทานต่อวัน การป้องกันภาวะขาดสารอาหารของทารกขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหาร ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับการรักษา

ยาโทตตีมา (Tothema®) ปลอดภัยสำหรับการใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรหรือไม่
ยังมีข้อมูลความปลอดภัยของยาโทตตีมา (Tothema®) สำหรับการใช้ในผู้มีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรไม่มากพอ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาโทตตีมา (Tothema®)

ผลข้างเคียง
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาโทตตีมา (Tothema®)
เมื่อใช้ยาโทตตีมา (Tothema®) อาจเกิดผลข้างเคียงต่อไปนี้:
• อุจจาระมีสีดำ
• อาจเกิดอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น แสบไหม้ในกระเพาะอาหาร คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องร่วง
จากอาการผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียง หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกร

ปฏิกิริยาระหว่างกันของยา
ปฏิกิริยาที่จะได้รับเมื่อใช้ยาอื่นควบคู่กับยาโทตตีมา (Tothema®)
ยาโทตตีมา (Tothema®) อาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ควบคู่กัน เช่น รบกวนการทำงานของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียง เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ควรหยุดใช้ยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ไม่ระบุชื่อ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์

อาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ที่อาจมีปฏิกิริยาเมื่อใช้ยาอื่นควบคู่กับยาโทตตีมา (Tothema®)
ยาโทตตีมา (Tothema®) อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอกอฮอร์ เช่น การรบกวยการทำงานของยาหรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อหารือเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อรับประทานยาโทตตีมา (Tothema®) ร่วมกับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางชนิด

อาการทางสุขภาพที่อาจมีปฏิกิริยาปฏิกิริยาเมื่อใช้ยาโทตตีมา (Tothema®)
ยาโทตตีมา (Tothema®) อาจมีปฏิกิริยากับอาการทางสุขภาพ เช่น อาจทำให้อาการแย่ลงหรือรบกวนการทำงานของยาที่ใช้ในการรักษาอาการนั้นๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อทราบถึงอาการทางสุขภาพปัจจุบัน

ขนาดยา
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาโทตตีมา (Tothema®) เสมอ

ขนาดยาโทตตีมา (Tothema®) ที่ใช้ในผู้ใหญ่
การรักษาให้หายขาด
ขนาดยาธาตุเหล็กที่แนะนำ คือ 100 – 200 มิลลิกรัม หรือยาโทตตีมา (Tothema®) 2-4 หลอด ต่อวัน

การรักษาเชิงป้องกัน
หญิงตั้งครรภ์: ขนาดยาธาตุเหล็กที่แนะนำ คือ 50 มิลลิกรัม หรือยาโทตตีมา (Tothema®) 1 หลอด ต่อวัน (อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป)

ในระหว่างการรักษา
ขนาดยาโทตตีมา (Tothema®) ที่แนะนำ ในระหว่างการรักษาภาวะโลหิตจาง เพื่อให้ได้ธาตุเหล็กในปริมาณที่เหมาะสม ในผู้หญิง คือ 600 มิลลิลิตร และในผู้ชาย คือ 1,200 มิลลิลิตร 600
ภาวะโลหิตจากเหตุขาดธาตุเหล็ก: ใช้ยาโทตตีมา (Tothema®) เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับการลดลงของธาตุเหล็ก แต่อาจยืดเยื้อออกไปอีกหากภาวะโลหิตจากไม่สามารถควบคุมได้
การรักษาให้มีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างน้อย 3 เดือน และควรรักษาควบคู่กับการตรวจหาภาวะโลหิตจาก (Hb, MCV) และการฟื้นฟูธาตุเหล็ก ควรปฏิบัติตรงอย่างเคร่งครัดเมื่ออยู่ในการรักษา


ขนาดยาโทตตีมา (Tothema®) ที่ใช้ในเด็ก
การรักษาให้หายขาด
ทารากที่มีอายุเกิน 1 เดือนและเด็ก: ขนาดยาโทตตีมา (Tothema®) ที่แนะนำคือ 5-10 กรัมต่อวัน

ยาโทตตีมา (Tothema®) มีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง
ยาโทตตีมา (Tothema®) อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้:
• หลอดแก้วหรือพลาสติก ขนาด 10 มิลลิลิตร

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาดควรปฏิบัติอย่างไร
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด ควรรีบโทรศัพท์หาหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหรือรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที

หากลืมรับประทานยาควรปฏิบัติอย่างไร
หากลืมรับประทานยาโทตตีมา (Tothema®) หากเป็นไปได้ควรรับประทานยาทันที อย่างไรก็ตามหากใกล้ถึงเวลารับประทานยาครั้งต่อไป ให้รับประทานยาตามเวลาเช่นเดิม ไม่ต้องทานซ้ำ

23/02/2018
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว