เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / แวเลียม (Valium)
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมแพทย์จากเช็คสุขภาพ
แวเลียม (Valium)

แวเลียม (Valium) ใช้ทำอะไร
ยาแวเลียมเป็นชื่อการค้า ส่วนตัวยาชื่อ ไดอะซีแพม (diazepam) โดยทั่วไปใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวลต่างๆ ภาวะขาดสุรา หรืออาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ บางครั้งใช้ ยาแวเลียม ร่วมกับยาอื่นเพื่อรักษาอาการชัก

แวเลียมใช้อย่างไร
ยาแวเลียมอาจทำให้เกิดการติดได้ การใช้ ยาแวเลียมในแบบผิดๆ เป็นประจำจะทำให้เกิดความต้องการใช้มากขึ้น เกิดอาการยาเกินขนาด หรือถึงแก่ชีวิตมากขึ้น การจำหน่ายหรือจ่ายยาแวเลียมเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยาแวเลียมใช้ในเฉพาะช่วงเวลาสั้นๆ อย่าใช้ยาแวเลียมนานเกินกว่า 4 เดือนโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ อย่าหยุดใช้ยาแวเลียมทันที หรือหากมีอาการชักเกร็งเพิ่มขึ้น หรือมีภาวะขาดยาปกติ ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีหยุดยาอย่างปลอดภัย ต้องมีการตรวจผลเลือดจากแพทย์ ขณะใช้ยาแวเลียมด้วย
หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพราะอาจส่งผลข้างเคียงที่รุนแรงได้

แวเลียมเก็บรักษาอย่างไร
เก็บยาแวเลียมไว้ในอุณหภูมิห้องให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยาแวเลียมไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือตู้เย็น อาจมียาแวเลียมหลายยี่ห้อที่อาจมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างออกไป หมั่นตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของยาแวเลียมเสมอเพื่อเก็บคำแนะนำตัวยาไว้ หรือสอบถามวิธีเก็บรักษาจากเภสัชกร ควรเก็บยาแวเลียมให้พ้นมือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัย ไม่ควรทิ้งยาแวเลียมลงในโถส้วม หรือเทลงแหล่งน้ำ ถ้าไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ ต้องทิ้งยาแวเลียม เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว ปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเภสัชกร เมื่อต้องการทราบวิธีทำลายยาแวเลียมอย่างปลอดภัย

ข้อแนะนำและคำเตือน
สิ่งที่ควรทราบก่อนการใช้ยาแวเลียม
ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาแวเลียมเมื่อมีอาการต่อไปนี้
• สตรีมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในระหว่างการมีครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรจึงควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
• อยู่ระหว่างรับประทานยาชนิดอื่น รวมไปถึงยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา เช่น สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ
• หากเคยมีประวัติแพ้สารประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งของยาแวเลียมหรือยาชนิดอื่นๆ
• หากมีอาการเจ็บป่วย ความผิดปกติ หรือพยาธิสภาพอื่นๆ
ไม่ควรใช้ยาแวเลียมหากมีอาการแพ้ ไดอะซีแพมหรือยาที่ใกล้เคียงกัน (Ativan, Klonopin, Restoril, Xanax และอื่นๆ) หากเป็นโรคต่อไปนี้
• โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenia gravis)
• โรคตับชนิดรุนแรง
• ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจขั้นรุนแรง
• โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกลั้น (Sleep apnea)
• โรคพิษสุราเรื้อรังหรือมีอาการติดยาที่คล้ายกับไดอะซีแพม
อย่าเริ่มใช้หรือหยุดยาแวเลียมขณะตั้งครรภ์โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ยาแวเลียมอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่หากมีอาการชักเกร็งในขณะตั้งครรภ์ก็เป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้ ควรปรึกษาแพทย์ในการรักษาอาการชักโดยใช้

แวเลียมในสตรีมีครรภ์
ในการรักษาโรควิตกกังวล ภาวะขาดสุรา ฟรือกล้ามเนื้อหดเกร็ง : หากใช้ยาแวเลียมขณะตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบจากยาไปด้วย ทำให้เกิดอาการถอนยาที่เป็นอันตรายต่อชีวิตในเด็กที่เกิดมา ทารกที่เกิดมาที่ได้รับยาจนติดอาจต้องการการบำบัดรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ปรึกษาแพทย์หากตั้งครรภ์หรือวางแผนจะเริ่มตั้งครรภ์
ไดอะซีแพมสามารถส่งผ่านทางน้ำนมแม่ได้และอาจเกิดอันตรายต่อทารกได้ ไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่ใช้ยานี้
ฤทธิ์การกล่อมประสาทของยาแวเลียมอาจออกฤทธิ์ได้นานในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่ที่ใช้ยาเบนโซไดอะซีพีน (benzodiazepines) อาจลื่นหกล้มได้ โปรดใช้ความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บ ขณะใช้ยาแวเลียม
ยาแวเลียมไม่อนุญาตให้ใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และอย่าให้ ยาแวเลียมกับเด็กถ้าไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ยาแวเลียมปลอดภัยสำหรับสตรีมีครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรหรือไม่
ไม่มีการศึกษาเพียงพอเกี่ยวกับสตรีที่มีความเสี่ยงเมื่อรักษาด้วยยาแวเลียม ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ ถึงคุณประโยชน์ของการรับประทานยาแวเลียมนี้ต้องมีมากกว่าความเสี่ยงก่อนการใช้ การรักษาโดยใช้ยานี้สำหรับสตรมีครรภ์จะจัดอยู่ในหมวด D ตามมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (The US Food and Drug Administration) (FDA)
FDA ให้ค่าความเสี่ยงในสตรีมีครรภ์ตามรายละเอียดอ้างอิงต่อไปนี้
• A=ไม่มีความเสี่ยง
• B=ไม่มีความเสี่ยงในบางการวิจัย
• C=อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นได้
• D=เกิดความเสี่ยง
• X=ห้ามใช้
• N=ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียง
อะไรคือผลข้างเคียงจากการใช้ยาแวเลียม 
ผลต่างๆ ทั่วไปที่จะเกิดจากการใช้ยาแวเลียมคือ
• อาการง่วงซึม
• อาการวิงเวียนศีรษะ
• อ่อนล้า
• มองเห็นไม่ชัด
• เดินเซ
• กล้ามเนื้ออ่อนแรง
• อาการร่างกายทำงานไม่ประสานกัน

ปรึกษาแพทย์หากมีอาการดังนี้
• อาการสับสน ประสาทหลอน ความคิดหรือพฤติกรรมผิดปกติ
• มีพฤติกรรมด้านลบผิดปกติ ความสามารถในการควบคุมตัวเองน้อยลง ไม่กลัวอันตราย
• อาการซึมเศร้า มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรืออยากทำร้ายตัวเอง
• กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข ไม่เป็นมิตร
• เกิดอาการชักขึ้นใหม่หรืออาการแย่ลง
• หายใจลำบากหรือหายใจแผ่วบาง มีความรู้สึกเหมือนจะหมดสติ
• กล้ามเนื้อสั่นกระตุก
• กลั้นปัสสาวะไม่ได้
• ปัสสาวะกระปริบกระปรอยหรือปัสสาวะไม่ออก

ควรเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนหากมีสัญญาณของอาการแพ้ต่อยาแวเลียมเกิดผื่นลมพิษ หายใจลำบาก มีอาการบวมที่ หน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ

ผลข้างเคียงไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน อาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา
ยาอะไรบ้างที่ทำปฏิกิริยาต่อยาแวเลียม
ยาแวเลียมอาจทำปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนการออกฤทธิ์ยาหรือทำให้เสี่ยงเกิดผลข้างเคียงอย่างรุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยาของยา ควรทราบรายชื่อทั้งหมดของยาที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่มีใบสั่งยาจากแพทย์และไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ รวมทั้งสมุนไพรต่างๆที่ใช้) และแจ้งรายชื่อยาที่ใช้ทั้งหมดแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่ม หรือหยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณยาที่ใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากแพทย์


ยาที่ทำปฏิกิริยากับแวเลียมคือ
• ไซเมทิดีน (Cimetidine)
• ไดซัลฟิแรม (Disulfiram) (Antabuse)
• โอเมพราโซล (Omeprazole)
• เฟนิโทอิน (Phenytoin)
• ยาปฎิชีวนะ – คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อิริโทรมัยซิน (erythromycin) เทลิโทรมัยซิน(telithromycin)
• ยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น ฟลูออกซิทีน (fluoxetine) และอื่นๆ
• ยาต้านเชื้อรา – ไอทราโคนาโซล (itraconazole) คีโตโคนาโซล (ketoconazole) โวริโคนาโซล (voriconazole)
• ยารักษาโรคหัวใจหรือ ความดันโลหิต เช่น ดิลไทอะแซม (diltiazem) นิคาร์ดิพีน (nicardipine) ควินิดีน (quinidine) เวอราปามิล (verapamil) และอื่นๆ
• ยาต้านไวรัส HIV/AIDS – อะทาซานาเวียร์ (atazanavir) ดีลาเวอร์ดีน (delavirdine) ฟอสแอมพรีนาเวียร์ (fosamprenavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) เนวฟินนาเวียร์ (nelfinavir) ซาควินาเวียร์ (saquinavir) หรือ ริโทนาเวียร์ (ritonavir)

แวเลียมทำปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
อาหารที่อาจทำปฏิกิริยากับยาแวเลียม คือ เครื่องดื่มคาเฟอีน เกรปฟรุต
ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะใช้ยาแวเลียม

สภาวะร่างกายแบบใดที่จะเกิดปฏิกิริยากับยาแวเลียม
ยาแวเลียมอาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางร่างกายได้ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้ร่างกายแย่ลงหรือทำให้ฤทธิ์ของยาเปลี่ยนไป จำเป็นต้องบอกถึงสภาวะร่างกายของตนเองกับแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ
สภาวะร่างกายที่อาจเกิดปฏิกิริยาต่อยาแวเลียมคือ
• โรคอ้วน
• โรคชักเกร็ง
• โรคซึมเศร้า

ขนาดยา
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์โดยตรงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับรายละเอียดของขนาดยาแวเลียมก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดแวเลียมของผู้ใหญ่คือเท่าใด
การรักษาโรควิตกกังวลและบรรเทาอาการวิตกกังวล: ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ —2 – 10 มิลลิกรัม วันละ 2 – 4 ครั้ง

ขนาดแวเลียมสำหรับเด็กคือเท่าใด
1 – 2.5 มิลลิกรัม วันละ 3- 4 ครั้ง ในช่วงเริ่มใช้ จากนั้นค่อยๆเพิ่มขนาดขึ้นตามที่ร่างกายต้องการหรือขนาดที่ร่างกายสามารถรับได้ ยาแวเลียมไม่ใช้กับผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน

ยาแวเลียมมีจำหน่ายในรูปแบบใดบ้าง
ยาแวเลียมมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้
• ชนิดเม็ด: ไดอะซีแพม 2 มิลลิกรัม

ควรทำอย่างไรเมื่อมีอาการฉับพลันหรือมีการรับยาเกินขนาด
เมื่อมีอาการฉับพลันหรือมีการรับยาเกินขนาด ติดต่อเบอร์โทรศัพท์หน่วยฉุกเฉินส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

หากลืมรับประทานยาแวเลียมทำอย่างไร
หากลืมรับประทานยาแวเลียมให้รับประทานยาทันที อย่างไรก็ตาม หากเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับยามื้อต่อไป ให้เว้นยาที่ลืมรับประทานไป แล้วรับประทานยามื้อต่อไปตามเดิม อย่ารับประทานซ้ำซ้อนกัน

*** เช็คสุขภาพ ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด ***

แหล่งที่มา:


WebMD. (2561). Valium. แหล่งข้อมูล: http://www.webmd.com/drugs/2/drug-11116/valium-oral/details#interactions เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561


Drugs. (2561). Valium. แหล่งข้อมูล: https://www.drugs.com/valium.html เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

23/02/2018
แชร์
บทความที่เกี่ยวข้อง
CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว