เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน

สุขภาพ เว็บสุขภาพ

Lilly 

วณิชชา สุมานัส

บรรณาธิการบริหาร

วณิชชา สุมานัส เพิ่งจบหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชการร้านยา จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลดูและเด็กและผู้สูงอายุ เคยทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพ; จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร; ปริญญาโทภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง; ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (กฎหมาย) และ (สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; ประกาศนียบัตรบัณฑิต การเขียนเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเปิดอินทิรา คานธี (กรุงนิวเดลี) และ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การเขียนเชิงสร้างสรรค์และสื่อสารมวลชน (ลอนดอน สกูล ออฟ เจอนัลลิสซึม --- กรุงลอนดอน)

ปัจจุบัน วณิชชา มีอาชีพเป็นอาจารย์พิเศษ นักแปลฟรีแลนซ์ ล่ามฟรีแลนซ์ นักเขียน นักข่าว บรรณาธิการ และเคยเป็นบรรณาธิการบริหารให้กับสื่อใหญ่ ๆ ได้แก่ Hello คุณหมอ, RailProfessional - Asia Pacific, Scholastic (Thailand), Bangkok Search Technologies, Pattaya.com และร่วมงานกับ Bloomberg BusinessWeek (Thailand), Amanuensis, สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์, และ Thomson Reuters


Copyrights © 2018 - by CHECKSUKKAPHAP.COM